Haberler Kara Haberleri

Aselsan ADOP-2000 Projesi Teslimatları Tamamlandı

ADOP-2000
ADOP-2000

ADOP-2000 projesi ikinci yaygınlaştırma sözleşmesi kapsamında ilki Temmuz ayında tamamlanan üçüncü teslimat partisinin ikinci grup kabul faaliyeti, ADESTİM karargâhı ve topçu taburu gözetleme postası sistemlerinin de testlerden başarıyla geçmesi ile tamamlandı.

Salgın ortamının zor şartlarında, başta ASELSAN personeli olmak üzere tüm paydaşlar tarafından herhangi bir gecikmeye mahal vermeden teslimat süreci planlandığı takvimde sonuçlandırıldı.

İkinci teslimat grubu kapsamında elektro-optik cihazların entegre edildiği sistemler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilirken, ADOP-2000 sistemleri ile donatılan birlik sayısı yirmiye, teslim edilen toplam sistem sayısı 1.100’ün üzerine ulaştı.

ADOP-2000 HAKKINDA

ADOP-2000, ASELSAN’ın ateş destek ürün ailesinden sistemlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir sistemler sistemidir. ADOP-2000 muharebe sahasında hedef tespit, ateş desteğinin komuta, kontrol ve teknik ateş idare fonksiyonlarının otomasyonunu, ateş desteğinin diğer muharebe sahası fonksiyonel alanları ile tam bir uyum içinde uygulanmasını sağlar.

ADOP-2000, komutanın uygun hedefi uygun zamanda uygun silah sistemi ve uygun mühimmat ile ateş altına almak için gerekli planları yapmasını, uygulamasını, muharebe sahasındaki ateş destek unsurlarının azami etkinlikle kullanılmasını sağlayan bir C4I sistemidir. 

ADOP-2000, silahların (toplar, havanlar ve çok namlulu roketatarlar) ve hedef tespit radarlarının ateş desteğinin otomasyonuna dahil olmasını sağlarken bu silahlar için teknik ateş idare fonksiyonlarının gerçekleştirilebilmesine imkan sağlar. Ayrıca ADOP-2000, meteoroloji ölçümü ve topografik yer ölçme gibi görevlerin doğru, hassas ve hızla icra edilmesini, elde edilen verilerin sayısal ortamda diğer sistemlere aktarılmasını sağlar.

C4I Sistemi Nedir?

Muharebe sahasında bilginin çabuk ve doğru bir şekilde paylaşılmasının öneminin bilinci ile ASELSAN, 30 yılı aşkın bir süredir Kullanıcıları durum farkındalığı, müşterek planlama, hızlı ve hassas karar verebilme yönünde destekleyecek Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemleri geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

ASELSAN, başta sistem mühendisliği, yazılım ve donanım geliştirme, haberleşme sistemleri olmak üzere Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemlerine geliştirilmesine yönelik tüm faaliyet alanlarında milli çözümler oluşturabilmekte, konu ile ilgili teknolojik gelişmelerin yakın takibi ve özgün Araştırma-Geliştirme çalışmaları ile uluslararası alanda rekabet edebilir ürünler ortaya koymaktadır.

Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemleri, muhabere sahası fonksiyonel alanlarının ihtiyaçlarına uygun ve bir arada çalışma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak entegre bir çözüm sunmak amacı ile geliştirilmekte olup aşağıdaki ana faaliyet alanlarını kapsamaktadır:

– Manevra
– İstihbarat, Keşif, Gözetleme
– Ateş Desteği
– Hava Savunma
– Elektronik Harp
– Taktik Haberleşme

ASELSAN, sistemlerin birlikte çalışabilirliğine yönelik milli ve uluslararası standartları sistemlerinde uygulamakta, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemlerinin bir arada çalışabilmesinin yanı sıra NATO ve müttefik ülke sistemleri ile bilgi paylaşımı da sağlayabilmektedir. 

ADOP-2000 ise Ateş Destek Komuta Kontrol Sistemleri sınıfına girmektedir.

Etkinlik Takvimi