Deniz Haberleri Haberler

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı ve Türk Donanmasının Karnesi!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı 25 Mayıs’ta başladı. Stratejik seviyede gerçekleşecek olan bu tatbikat şu ana kadar Deniz Kuvvetlerimizin personel ve platform sayısı olarak Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olacak. Sizde tatbikatın detayları ve başlangıç analizi için bizimlesiniz.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı

DENİZKURDU, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 2 yılda bir yapılan stratejik seviyedeki bir tatbikattır. Burada “stratejik seviye“den kasıt, tatbikatı yöneten makamın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olması ve Deniz Kuvvetlerinin aktif olan tüm unsurlarının yer almasıdır. Tatbikatlar, Donanma K.lığının yönetmesi durumunda operatif seviye, daha alttaki komutanlıkların (Örn: Güney Görev Grup K’lığı) yönetmesi durumunda ise taktik seviye bir tatbikat olarak sınıflandırılıyor. TSK’nin yıllık eğitim ve öğretim dönemi, birliklerine yeni katılmış personelin adaptasyonunu kolaylaştırmak maksadıyla, her yıl eylül ayında, basit seviye eğitimlerle başlar. Sonraki süreçte eğitimler orta ve ileri seviye olacak şekilde zorlaşarak ve kapsamı genişleyerek haziran ayına kadar devam eder. Deniz Kuvvetlerinde de benzer şekilde eylül ayında başlayan ve her saniyesi buram buram alın teri kokan zorlu eğitimlerin meyvelerinin sergilendiği tatbikatlar ise; tek yıllarda (2019, 2021 vb.) DENİZKURDU Tatbikatı ve çift yıllarda (2016, 2018 vb) Beyaz Fırtına Tatbikatıdır.

DENİZKURDU-2021 tatbikatının kapsamını ve yoğunluğunu ise Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal’ın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz.

“Deniz Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecektir. Tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı komutanlıkların sevk ve idare etkinliğinin denenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme imkan kabiliyetlerinin denenerek Deniz Kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Yıllık tatbikat programı çerçevesinde operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2021 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki DENİZKURDU-2021 Tatbikatını çok daha geniş katılımla icra edecektir.”

Payal, tüm denizlerde yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetlerinin bu tatbikatla sahip olduğu yetenekleri deneme imkanı bulacağını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Tatbikata; Deniz Kuvvetleri envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, ambifi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ve nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığından özel kuvvet timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korveti, sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopterleri katılacaktır. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplamda 132 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı iştirak edecektir. Tatbikatta özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele faaliyetleri süresince kamu ve kurum ve kuruluşları arası eşgüdüm, usul ve esaslarının denenecek, bu kapsamda DENİZKURDU Tatbikatına Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar bağlısı 10 kamu kurumu ve Türk Kızılayı iştirak edecektir.”

Payal tatbikatın safhalarıyla ilgili olarak ise;

“Birlik ve gemilerin üs ve limanlardan hareketleriyle başlayacak olan tatbikat, harekata hazırlık, serbest oyun ile liman ziyaretleri ve seçkin gözlemci günü olmak üzere 3 safha halinde icra edilecektir. 25-27 Mayıs tarihleri arasındaki Harekata Hazırlık safhasında; temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı, denizaltıdan personel kurtarma eğitimleri ve fiili silah atışları icra edilecek. 2. safha olan tatbikatın 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasındaki serbest oyun bölümünde ise jenerik bir senaryoya dayalı şekilde kurgulanmış olan kriz yönetimine yönelik eğitimler icra edilecektir. Kovid-19 tedbirleri gereğince gemilerin halkın ziyarete açılmayacak olmasına karşın, tatbikat ananesi gereği 2-4 Haziran tarihleri arasında 83 gemi tarafından 22 farklı liman ziyaret edilecektir. Tatbikatın 5 Haziran tarihinde icra edilecek son safhası olan seçkin gözlemci gününde ise askeri ve mülki erkan katılımıyla Deniz Kuvvetleri unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecektir.”

Tuğamiral Payal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunun da altını çizmiştir.

Deniz Kuvvetlerinin Tatbikata Katılım Yüzdesi ve Harekata Hazırlık Durumu

Sayıların çokluğundan büyük bir tatbikat olacağı çok açık ancak bu sayılara bakarak Deniz Kuvvetlerinin gerçek savaş kabiliyetini yansıtan, harekata hazırlık durumuyla alakalı bir fikir edinmekte mümkün. Sizlerin de tahmin edeceği üzere donanmanın elindeki gemi, uçak ve SİHA gibi unsurların toplam sayısı ve tatbikata katılacaklar belli. Bakalım Donanmamızın yüzde kaçını ayakta tutabiliyor ve böyle büyük bir tatbikatta sergileyebiliyoruz.

Ancak analizimize başlamadan önce bilinmesi gereken bir husus var, şöyle ki; tüm ülkeler için geçerli olmak üzere donanma unsurlarının daimi olarak bir bölümü bakım, onarım, modernizasyon, uluslararası görev ve rotasyon maksadıyla gayri faal veya farklı görevde bulunabilir. Bunlar da hesaba katıldığında normalde aynı sınıftaki unsurların %70-80’inin harekata hazır olması, uluslararası seviyede büyük bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

En büyük gemilerimiz olan fırkateynler ile başlıyoruz. Donanma envanterimizdeki 16 fırkateynimizden 12’si tatbikatta olacak ve %75 oranında bir katılım olduğunu görüyoruz. Diğer unsurlardaki katılım yüzdesini inceleyecek olursak; 10 korvetin 9’u katılıyor %90, 19 hücumbotun 18’i katılıyor %95, 16 karakol gemisinin tamamı katılıyor %100, 11 mayın avlama gemisinin tamamı katılıyor %100, 12 denizaltının 10’u katılıyor %83, 26 çıkarma gemisinin 24’ü katılıyor %92, 33 yardımcı sınıf geminin tamamı katılıyor %100, 11 uçağın tamamı katılıyor %100, 10 insansız hava aracının tamamı katılıyor %100.

33 helikopterin ise 16’sı katılıyor ve oran %48 olarak görünüyor ancak bu sayı, gemilerin tamamının donatılması için yeterli ve daha fazlasına gerek yok. Fırkateyn oranı da biraz daha düşük gibi görünüyor ancak fırkateynlerimizin katıldığı uluslararası görevler mevcut ve ayrıca bilindiği üzere özellikle Libya önlerinde her daim gemilerimiz var. Bu yüzden harekata hazırlık oranı normalde %75’ten daha fazla.

Sayıları toplu olarak değerlendirdiğimizde ise bizi şu yüzdeler karşılıyor; 143 gemiden 133’ü tatbikatta olacak ve gemi katılım oranı %93. Hava araçlarında katılım oranı ise %100. Deniz Kuvvetlerimizin toplam katılım oranı ve aynı zamanda harekata hazırlık oranı olarak kabul edebileceğimiz değer ise tam %94. Bu değer gerçekten,benim diyen donanmaların bile çok zor yakaladığı bir oran. Dünya da elindeki unsurların neredeyse tamamını, daimi olarak savaşa hazır tutabilecek birkaç ordu ve donanma var. Şükür ki, bir tanesi bizim ordumuz. Bu kapsamda; Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın her daim hazır olmasında emeği geçen, başta aylarca ailelerinden/sevdiklerinden ayrı kalan ve gemilerine evlatları gibi bakan komutanlarımıza ve bahriyelilerimize, tersane personelimize, mühendis ve işçilerimize, yedek parçaların planlayıcılarına, velhasıl emeği geçen herkese büyük bir minnet ve şükran borçluyuz. Hepimiz emin olabiliriz ki %94 oranı; vatanı, bayrağı, devleti ve milleti gönülden sevmeden olacak bir oran değil.

Ayrıca Deniz Kuvvetlerinin toplam personel sayısı yaklaşık 50.000 iken, 25.500 bahriyeli tatbikata iştirak edecektir. Yani personelin yarısından fazlası denizde olacak. Denizciler; fırtınada, denizde, zor zamanlarda pişer, sertleşir, alimleşir, ilim erbabı olur ve her açıdan savaşa hazır hale gelir. Bu sebepten dolayı, Donanma için tecrübeli personel her şey demektir.

Tatbikatta Deniz Kuvvetleri unsurları, TSK’nin diğer komutanlıkları ve devlet kurumlarıyla da koordineli harekat icra edecek. Bu hareket Donanmanın “Bir savaş ancak tamamıyla milli güç unsurlarına dayanması ve milletin tamamının gücünü içermesi durumunda kazanılır” sırrına vakıf olduğunun bir göstergesidir.

Sonuç olarak; Türk Deniz Kuvvetleri, DENİZKURDU-2021 tatbikatıyla bütün dünyaya meydan okuyarak adeta şunları haykırıyor “Ne olursa olsun, içte ve dışta hangi düşmanlarla, hangi zorluklarla karşı karşıya kalırsam kalayım, ben Türk’üm, ben şehit oğlu şehidim, bizde vatan için ölenler şehit kalanlar ise gazi olur ve biz bunlardan daha büyük mertebe tanımayız. Vatanı da Mavi Vatan’ıda korumaya muktedirim. Kısaca Anka Kuşu gibiyim. Küllerimden doğar, vatan uğruna tüm düşmanları dalgalarımın köpüğüyle dahi boğarım”

Bu vesileyle; DENİZKURDU Tatbikatı hazırlıkları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli Sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner ÜLÜĞ’ü anıyor, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Yine denizcilerimizin zorlu eğitimlerde bahtlarının açık, pruvalarının neta ve rüzgarlarının sakin olmasını dileriz.

Yazar: Küresel Savaşçı Türkiye/Murat YARALI

Etkinlik Takvimi