Silah Sistemleri Türk Savunma Sanayi Ürünleri

Tendürek Projesi: MK-82-T Termobarik Bomba

PBP-003 / MK-82-T

    Tübitak Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın (HvKK) ihtiyaçları kapsamında T.C.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordineli olarak Tendürek Projesi’ni başlatmıştır.

    Proje kapsamında, PBP-003 Termobarik Patlayıcısı ile MK-82 Genel Maksat Bombası’nın PBP-003 imlalı Termobarik varyantı (MK-82-T) geliştirilmiştir.

    PBP-003, bileşiminde ağırlıkça %20’nin üzerinde metal tozu bulunduran plastik-bağlı termobarik bir patlayıcıdır. Patlama ile açığa çıkan basınç darbesi, mağara, sığınak, tünel ve karargah gibi kapalı alanlarda daha yüksek darbe ve basınç etkisi oluşturmaktadır. Metal tozlarının yanması sonucu açığa çıkan ısı, patlama sonucunda açığa çıkan alevin hacmini, sıcaklığını ve sönümleme süresini arttırarak, patlayıcının hedef üzerindeki ısı etkisi ile tahrip gücünü arttırmaktadır.

[Kapalı Alan Testi]

[Açık Alan Testi]

MK-82-T Teknik ve Operasyonel Özellikler:

    Hedef üzerinde arttırılmış basınç ve ısıl etki sağlayan termobarik varyant, konvansiyonel MK-82’ye göre alev hacminde artış ve alev sönümlenme süresinde artış göstermektedir. MK-82-T, kapalı alanlarda yüksek etkinlik, yüksek hassasiyet, düşük bakım gereksinimi ve tüm hava koşullarında görev yapabilme yetkinliğine sahip olarak geliştirilmiştir.

    MK-82-T Termobarik Bomba; Sığınaklar, mağaralar, tüneller, yüksek seviyeli koruma mimarisine sahip karargah binaları ve özel askeri standartlarla inşa edilen güçlendirilmiş uçak hangarlarının imhasında kullanılmaktadır.

  • Ağırlık:                            500 lb (230 kg)
  • Patlayıcı:                         PBP-003 (Termobarik)
  • Patlayıcı Miktarı:           ~ 90 kg
  • Patlayıcı Yoğunluğu:    > 1.70 g/cm³
  • Patlayıcı İnfilak Hızı:    > 6500 m/s
[Güçlendirilmiş bir uçak hangarının imhası]

MK-82-T Güdüm Sistemi:

    MK-82-T Termobarik Bomba Güdüm Sistemi, güdüm kitleri entegrasyonu ile oluşturulmuştur. MK-82 Genel Maksat Bombası ile kullanılabilen tüm kitler; HGK-82 / KGK-82 / LGK-82 / GBU-38 / GBU-58 ile uyumluluk göstermektedir.

[Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) Testi / F-16][MK-82-T KGK ile uyumludur.]
[Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) Testi / F-16][MK-82-T KGK ile uyumludur.]

About The Author

2 Yorum

Yorum yazmak için tıklayın