Deniz Haberleri Haberler

Yerli Uluslararası Askeri Kuruluş: Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı / MARSEC COE

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın girişim ve katkıları ile ivme kazanarak ilgili Bakanlık ve Komutanlıkların da desteği ile yürütülen faaliyetler sonucunda, 08 Haziran 2020 tarihinde Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE), Türkiye’nin NATO’ya akredite olan 2’inci, NATO’nun ise 26’ncı Mükemmeliyet Merkezi olarak “Uluslararası Askeri Kuruluş” statüsüne ulaşmıştır.

MARSEC COE Türkiye liderliğinde çevre denizlerde yürütülen deniz güvenlik konularında eğitim, araştırma, geliştirme ve karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesi maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde 12 Kasım 2012 tarihinde milli olarak faaliyetlerine başlamıştı.

Deniz Güvenliğini tehdit eden risklerin sınır aşan karakteristiği ve bu risklere karşı çok uluslu çözüm yaklaşımlarının bir gereklilik olması nedeniyle, MARSEC COE’nin milli ihtiyaçlara ilaveten NATO’nun da ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte küresel bir marka olması hedeflenerek Eylül 2018 tarihinden itibaren “NATO Akreditasyon ve Aktivasyon” faaliyetlerine başlanmıştır. Bu süreçte;

– 18 Ekim 2019 tarihinde Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT)’nda, MARSEC COE Kurucu ve Sponsor ülke temsilcilerinin (Türkiye, Yunanistan ve Romanya) katılımıyla “Operasyonel ve Fonksiyonel Mutabakat Muhtıraları İmza Töreni” icra edilmiş,

– 27 Aralık 2019 tarihinde Mutabakat Muhtıraları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş,

– MARSEC COE Akreditasyonu, NATO’nun en üst karar mekanizmaları olan Askeri Komite (MC) ve Kuzey Atlantik Konseyi’nde (NAC) sırasıyla 20 Mayıs ve 8 Haziran 2020 tarihlerinde onaylanmıştır.

MARSEC COE’nin NATO Akreditasyonu ile;

– Uluslararası Deniz Güvenliği Askeri Projelerinde liderlik yapılacak, aynı zamanda Türkiye’nin ulusal tezleri NATO platformlarında çok daha güçlü bir şekilde seslendirilmeye devam edilecek,

– Türkiye’nin savunma sanayii ve akademik potansiyeli NATO ülkeleri ile paylaşılacak,

– NATO’nun köklü ve sadık bir müttefiki olan Türkiye’nin NATO içerisindeki katkı ve görünürlüğü artırılacak, 

– Türkiye’nin NATO müttefikliği sorumlulukları çerçevesinde NATO’nun deniz güvenliğine yönelik çabaları desteklenecek ve NATO’nun bu yöndeki dönüşümüne katkı sağlanacak,

– İttifakın deniz yapılanmasının güçlendirilmesine katkıda bulunarak deniz güvenliği alanında MARSEC COE’nin bir çekim merkezi olması sağlanacaktır.

Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Komutanlıklar üstün gayretleri ile NATO Akreditasyonu tamamlanan, Deniz Güvenlik Harekâtı’nın tüm boyutlarında yaratıcı ve kapsamlı çözümler sunacak tek merkez olan MARSEC COE, Türkiye’nin dünyaya açılan bir penceresi olarak marka bir Uluslararası Askeri Kuruluş olacaktır.

Etkinlik Takvimi