Haberler

MİT 2021 Faaliyet Raporu: Akıllı Güç

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı 2021 Faaliyet Raporu yayımlandı. Söz konusu raporda MİT Başkanı Dr. Hakan Fidan’ın sunuş metninde önemli hususlara yer verildi. Öne çıkan hususlar şu şekilde;

  • 2021 yılında koronavirüs pandemisi ile birlikte ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda sınandığı nitelik ve nicelik itibarıyla çeşitlenen tehditlere karşı bölgesel ve küresel ittifakların daha fazla önem kazandığı, birçok ülkede toplumsal olayların ivmelendiği bir süreç yaşanmıştır. Bölgesel çatışma alanları ve bunlara bağlı gerginlikler mevcudiyetini korumuştur.
  • Klasik tehditlerin yanı sıra bu tehditlerin evrilmesi ve değişmesiyle yeni tehdit alanları da ortaya çıkmaktadır. Örneğin hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketler 2021’de öne çıkmıştır.
  • İstihbarata karşı koyma alanında ülkemizi hedef alan casusluk faaliyetleri deşifre edilmiş, birçok ülkenin diğer ülkelere yönelik çalışmaları ortaya çıkarılmış, ajan ağları çökertilmiştir.”
  • Teknik istihbarat ise tüm çalışmaların ana bileşeni haline getirilmiştir. Siber güvenlik konusunda yürütülen çalışmalarla kurumlarımızın altyapılarının korunması ve siber saldırılara karşı durulması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
  • Dünyada çok katmanlı hal alan güvenlik sistemi ve beraberindeki riskler karşısında sert güç ve yumuşak güç unsurlarını dengeli şekilde kullanacak “akıllı güce” sahip olmak esastır. İşte bu noktada ülkemizde devlet istihbaratından sorumlu kurum olan Milli İstihbarat Teşkilatı; istihbarat toplama, operasyonel kabiliyet, istihbarat diplomasisi sayesinde devletimizin “akıllı güç” oluşturmasında kritik rol oynamaya devam edecektir.

Etkinlik Takvimi